Doelstelling

 

Doel (artikel 4 van de statuten)

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenenen en bevorderen van de atletieksport in welke verschijningsvorm dan ook.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-Het lidmaatschap te verwerven van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, afgekort KNAU;
-Deel te nemen aan de KNAU georganiseerde of goedgekeurde competities en ander wedstrijden;
-Wedstrijden te organiseren;
-Evenementen op het gebied van de atletieksport te organiseren.example001.png


Het doel van A.V. Spurt'88 is enerzijds gericht op het recreatieve vlak en de groei in de breedte, en aan de andere kant het leveren van individuele sportprestaties (dit betekent dat er alles aan gedaan zal worden om talenten te laten ontwikkelen en topprestaties neer te zetten).
Dit houdt in dat tot het vijftiende levensjaar de totale ontwikkeling van de atleet doelstelling nummer één is.
In hoge uitzondering en telkens op individueel getoetste situaties kan hiervan worden afgeweken.

 

 

Informatie

 

 Alle informatie over onze vereniging vind je op deze site. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Leeftijdsindeling 2017

Deze indeling is met ingang van 1 november 2016 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.

 

jongens/meisje
mannen/vrouwen

mannen

vrouwen

minipupillen geboren in

2010 en later

02

01

pupillen C geboren in

2009

04

03

pupillen B geboren in

2008

06

05

pupillen A geboren in

2007/2006

08

07

junioren D geboren in

2005/2004

10

09

junioren C geboren in

2003/2002

12

11

junioren B geboren in

2001/2000

14

13

junioren A geboren in

1999/1998

16

15

senioren geboren in

1997 en eerder

18

17

masters geboren in

1982 en eerder

22

21

recreant

 

32

31

recreant (pupillen leeftijd)

 

34

33

recreant (junioren leeftijd)

 

36

35

wandelaars

 

38

37

géén wedstrijdatleet of recreant, dus overig (bv jurylid)

 

42

41

idem, pupillen leeftijd

 

44

43

idem, junioren leeftijd

 

46

45

 

 Mastersleeftijden

In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswed­strijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WMA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement.

 

Onderverdeling masters:

Vrouwen:  35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz. 
Mannen :  35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

 

Onderverdeling senioren:

Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.