Geschiedenis


img11.jpg

Spurt'88, een gemotiveerde club

Spurt '88 is officieel opgericht op 27 november 1989 in Hardenberg.
Ook voor deze datum werd er in Hardenberg al aan atletiek gedaan binnen de gymnastiekvereniging HGV. Omdat er binnen HGV weinig affiniteit bestond t.a.v. atletiek stelde het atletiekdeel van HGV weinig meer voor. HGV besloot dan ook na de zomer van 1988 te stoppen met de atletiek.


Enkele personen die de atletiek een warm hart toedroegen, besloten bijna direct dat er een atletiekvereniging in Hardenberg moest komen, vooral toen bleek dat de loopgroep zeker op eigen benen door wilde.

img01.jpg

De vereniging werd in 1988 in kleine kring opgericht en zocht later aansluiting bij de straten KNAU. Er werd in die tijd gebruik gemaakt van de atletiekaccommodatie op sportpark 'De Boshoek'.


Al in het eerste officiële jaar organiseerde Spurt'88 de 'De Marschloop' en samen met invaliden sportvereniging Tornado de 'Samenloop'. In 1990 werd dit initiatief van Spurt'88, in samenwerking met enkele wijkverenigingen uitgebreid tot Competitie Stratenlopen Hardenberg'. In mei 1990 werd voor het eerst meegedaan aan de Vredesloop, een estafetteloop van Wageningen naar Hardenberg, die één keer in de vijf jaar georganiseerd wordt. In 1995 werd nogmaals meegedaan aan deze estafetteloop. Kijk ook eens in bijgevoegd document over de bevrijdingslopen: Spurt_bevrijdingsvuur_1995.pdf. Ook begon men in die tijd met het organiseren van crossen in de bossen van de Oldemeijer.


In 1992 werd de huidige accommodatie op sportpark 'Baalderveld' in gebruik genomen. Door de meer centrale ligging zorgde dit vooral bij de jeugd voor een grote ledenaanwas en werd er vanaf toen ook meer aan de technische nummers gedaan. Dit zorgde er o.a. voor dat er steeds meer aspiranten van Spurt'88 aan allerlei atletiekwedstrijden in de regio gingen meedoen. En niet zonder succes. Er werden regelmatig prijzen gewonnen op zowel regionale als landelijke (NK) wedstrijden.


Van 1994 t/m 1998 was Spurt' 88 betrokken bij de Banthumloop in Bergentheim.
In 1997 organiseerde Spurt'88 voor de eerste keer de 'Klepperstadloop'. Deze stratenloop wordt nog steeds gehouden op de eerste woensdag van de maand juli.

Helaas was er regelmatig te weinig kopie voor de clubkrant. Het bestuur was dan ook gedwongen per 1 januari 2000 te stoppen met de clubkrant. Vanaf dat moment wordt er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd, waarin alle belangrijke en leuke wetenswaardigheden in staan.


Het nieuwe millennium begon goed voor Spurt'88. In het jaar 2000 nam het ledenaantal, zowel bij de loopgroep als bij de jeugd, fors toe. Ook financieel gezien was dit, door de vele geslaagde activiteiten, een goed jaar. De crossen kregen dit jaar een nieuw gezicht en gingen van start onder een nieuwe naam: 'De Vechtstreek crosscompetitie'. Verder kreeg Spurt'88 in dit jaar een eigen website op internet: www.Spurt88.nl.